Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

    1. Sąvokos
    1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.ketvertas.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Ketvertas“,
         įmonės kodas 302764398, PVM mokėtojo kodas LT100006822815, adresas korespondencijai – Karaliaus Mindaugo pr. 68-19, LT-44351 Kaunas,
         Lietuvos Respublika,elektroninio pašto adresas – info@ketvertas.lt. UAB "Ketvertas" įregistruota Asmens duomenų valdytojų
         valstybės registre ir suteiktas duomenų valdytojo indentifikavimo kodas P5294
    1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.ketvertas.lt.
    1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus,
         kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.
    1.4. Registracija – Pirkėjo duomenų suvedimas į svetainėje www.ketvertas.lt pateiktą anketą.

    2. Bendrosios nuostatos
    2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai,
         reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
    2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

    3. Asmens duomenų tvarkymas
    3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
    3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,
         blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@ketvertas.lt arba paskambindamas telefonu 8 650 50598. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi
         įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).
    3.3. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami
         ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
    3.4. Pirkėjas turi teisę galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus,
         kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
    3.5. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje www.ketvertas.lt, teisę į privatumą.
         Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą
         ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų
         sutartinių įsipareigojimų vykdymui.Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis,
         kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka,jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų
         pardavimo ketvertas.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.Mes siunčiame kelis kartus
         per mėnesį naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas:                     
         „atsisakyti“ – pas paudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).
    3.6. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius,
         teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys
         tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
    3.7. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
    3.8. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje
         ir naudojami 1 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 1 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys
         yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

    4. Taisyklių keitimas
    4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.ketvertas.lt interneto parduotuvėje.
    4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.ketvertas.lt.
    4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
    4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma,
         kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

    5. Informacijos pateikimas ir perdavimas
    5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@ketvertas.lt arba paštu.
    5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

    6. Slapukai (angl. cookies)
    6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį,
         kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę
         kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas).
         Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas.
         Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios
         interneto svetainės www.ketvertas.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
    6.2. Slapukai naudojami internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams
         duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes.
         Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo
         nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją
         arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas
         uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).
    6.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo
         naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas
         ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios
         svetainės savybėmis.
    6.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.
    6.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
    6.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.


    Iškilus klausimams, kreipkitės:
    El. paštu: info@ketvertas.lt